देउमाई नगरपालिका वडा नं. ९ का जनप्रतिनिधिहरु

  नयाँ बुलन्द  331 पटक हेरिएको

सि.नं. नाम थर  पद वडा नं. नागरिकता नं. सम्पर्क नं. जन्म मिति प्यान नं.
यम कुमार लिम्वु वडा अध्यक्ष १६ ९८४२६९२५९५ २०३६।०३।०९
यसोदा खनाल महिला सदस्य ०३-०१४-३/३७० ९७५५४७५२३५ २०३६।०७।२२
चन्द्रकला दियाली दलित महिला सदस्य ०३-०१५-३/५११ ९७४५४६९६९७ २०४०।०३।१५
भगीरथ गिरी वडा सदस्य १५३५/१६२ ९८०१४५१४३४ २०२८।०२।०३
शुक वहादुर लिम्वु वडा सदस्य १५८८/१२८५ ९८१५००६९०१ २०२७।०७।०३

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार