सहकर्मीहरु - Nayabulanda.com

सहकर्मीहरु

युद्धबहादुर बोहोरा (पाँचथर/इलाम)
नरेन इलामेली (माईजोगमाई)
लोकेन थेवे (माईजोगमाई)
गोविन्द पोडेल (रोङ)
वीरबहादुर पापो ‘वीरु’ (माई)
चेतन आङ्थुपो (चुलाचुली)
विविसी हाङखिम (सन्दकपुर)
गोपाल गिरी (कन्याम)
लिला लिम्बू (फुएतप्पा)
नन्दन सर्वत लिम्बू (जीतपुर)