Press Representative - Nayabulanda.com

Press Representative

युद्धबहादुर बोहोरा (पाँचथर/इलाम)

नरेन इलामेली (माईजोगमाई)

लोकेन थेवे (माईजोगमाई)

चेतन आङ्थुपो (चुलाचुली)

विविसी हाङखिम (सन्दकपुर)

बालकृष्ण बस्‍नेत (माङसेबुङ)

गोपाल पौड्याल (स्तम्भकार)

अरुण नेपाल (स्तम्भकार)