Reporters - Nayabulanda.com

Reporters

सुजता सुनुवार (इलाम)

युद्धबहादुर बोहोरा (पाँचथर/इलाम)

नरेन इलामेली (माईजोगमाई)

लोकेन थेवे (माईजोगमाई)

चेतन आङ्थुपो (चुलाचुली)

विविसी हाङखिम (सन्दकपुर)

गोपाल गिरी (कन्याम)

नन्दन सर्वत लिम्बू (जीतपुर)