देउमाई नगरपालिका वडा नं. ७ का जनप्रतिनिधिहरु

  नयाँ बुलन्द
203 Shares

सि.नं. नाम थर  पद वडा नं. नागरिकता नं. सम्पर्क नं. जन्म मिति प्यान नं.
राम वहादुर राई वडा अध्यक्ष ३८२ ९८१४०७१२७२ २०३६।०२।०३
विद्या भट्टराई ढकाल महिला सदस्य ६३००२/१३१८ ९८१५९१३६५८ २०३६।०१।१६
कुमारी खाती दलित महिला सदस्य ०३-०१५-३/५१६ ९८२६९५५७०७ २०३६।०८।१२
केशव राई वडा सदस्य ७०७८८-३०५२ ९८०४९१३७८९ २०४१।०३।१८
प्रकाश तामाङ वडा सदस्य ६२७ ९८१५०१६०१५ २०३८।०४।०६

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार