माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७४/०७५)

  नयाँ बुलन्द
189 Shares

माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७४/०७५)
क्र.स. विषय क्षेत्र योजनाको नाम रकम (रु.)
आर्थिक विकास कृषि तथा पशुपालन वडा भर ८००००
आर्थिक विकास मानपुर आधुनिक कृषि कार्यक्रम ५००००
आर्थिक विकास युनिक कृषि सहकारी संस्था गोठ सुधार कार्यक्रम ५००००
आर्थिक विकास साझेदारीमा वीउ बोका वितरण १५५०००
आर्थिक विकास साझेदारीमा साना डेरी सुधार ७५०००
आर्थिक विकास साझेदारीमा च्यापकटर वितरण १०८०००
आर्थिक विकास च्याउकिट वितरण ७५००
सामाजिक विकास अपाङ्ग सशक्तिकरण कार्यक्रम ५००००
सामाजिक विकास आदिपुर खानेपानी मर्मत ५००००
१० सामाजिक विकास आदिवासीहरुलाई चेतना कार्यक्रम १०००००
११ सामाजिक विकास क्षमता विकास कार्यक्रम ५००००
१२ सामाजिक विकास खुन्द्रुका खानेपानी मर्मत ५००००
१३ सामाजिक विकास जुकेपानी वीरन्द्रचोक खानेपानी आयोजना मर्मत ५०००००
१४ सामाजिक विकास जीवनज्योति मावि ग्राउण्ड मर्मत ५००००
१५ सामाजिक विकास ढुङ्गे खानेपानी मर्मत ५००००
१६ सामाजिक विकास त्रिवेणी तल्लो भञ्ज्याङ ढल निकास ५००००
१७ सामाजिक विकास दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम ५००००
१८ सामाजिक विकास धारालपानी कुटेवारी खानेपानी मर्मत ५००००
१९ सामाजिक विकास पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम ५००००
२० सामाजिक विकास पवित्र आवि घेराबारा ४००००
२१ सामाजिक विकास मनिपुर खानेपानी मर्मत ५००००
२२ सामाजिक विकास महिला शसक्तिकरण कार्यक्रम ५००००
२३ सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद विकास कार्यक्रम ५००००
२४ सामाजिक विकास लाक्तापा खानेपानी मर्मत ५००००
२५ सामाजिक विकास लामिटार खानेपानी मर्मत ५००००
२६ सामाजिक विकास बृद्ध सम्मान कार्यक्रम ५००००
२७ सामाजिक विकास बाघमारा खानेपानी निर्माण ५००००
२८ सामाजिक विकास बालबालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम ८००००
२९ सामाजिक विकास सावाखोला खेलमैदान मर्मत ४०००००
३० सामाजिक विकास सिंहदेवी खानेपानी मर्मत ५००००
३१ सामाजिक विकास एसईई सहयोग कार्यक्रम (एकमुष्ठ) ७०००००
३२ सामाजिक विकास सावाखोला खेलमैदान निर्माण ५०००००
३३ सामाजिक विकास जीवनज्योति मावि खेलमैदान मर्मत २०००००
३४ सामाजिक विकास तामाखोला चतुरे खानेपानी योजना ७०००००
३५ सामाजिक विकास नरेखोला मान्द्रे खानेपानी मर्मत २०००००
३६ सामाजिक विकास शिवालय देवालुङ मन्दिर रिङरोड ३०००००
३७ सामाजिक विकास सुवाचेन खानेपानी योजना १०००००
३८ पूर्वाधार विकास आदिवासी जनजाति भवन मर्मत ५००००
३९ पूर्वाधार विकास कोप्चे रतुवा बेसी कूलो मर्मत ५००००
४० पूर्वाधार विकास खुन्द्रुका पर्खाले मादेवुङ खर्का मोटरबाटो ४०००००
४१ पूर्वाधार विकास गूरुङगाउँ सिङलाबु मोटरबाटो मर्मत ५००००
४२ पूर्वाधार विकास चुतुरे फुलूङ्की मोटरबाटो मर्मत १०००००
४२ पूर्वाधार विकास चतुरे बजार व्यवस्थापन १०००००
४४ पूर्वाधार विकास चिण्डे ठूलोबेसी कूलो मर्मत ५००००
४५ पूर्वाधार विकास जनकल्याण आवि भवन मर्मत ५००००
४६ पूर्वाधार विकास लामीटार प्रहरी चौकी घेराबारा ५००००
४७ पूर्वाधार विकास वरभञ्ज्याङ लामिटार दुम्से ठूलोबेसी सडक ४०००००
४८ पूर्वाधार विकास शेर्माडाडाँ भालुटार बाटो मर्मत ५००००
४९ पूर्वाधार विकास शनिबारे उत्तरे गुप्ती विपी मार्ग ४०००००
५० पूर्वाधार विकास सावाखोला मान्द्रेकूलो मर्मत ५००००
५१ पूर्वाधार विकास सिम्ले मान्द्रे मोटरबाटो मर्मत ५००००
५२ पूर्वाधार विकास हिटी पालामे मोटरबाटो निर्माण ५००००
५३ पूर्वाधार विकास चतुरे फुलुङ्गी मोटरबाटो निर्माण (प्रदेश) ६०००००
५४ पूर्वाधार विकास सोलार खरिद तथा जडान (एकमुष्ठ) १४०००००
५५ पूर्वाधार विकास चतुरे फुलुङ्गी मोटरबाटो १५०००००
५६ पूर्वाधार विकास ढुङ्गे ताँबुवा मोवा निर्माण ५०००००
५७ पूर्वाधार विकास फाल्गुनन्द सालिक चिवुवा इभाङ गजुरमुखी मोटरबाटो १००००००
५८ पूर्वाधार विकास विद्युत विस्तार गापा चतुरे २८५००००
५९ पूर्वाधार विकास चिण्डे रतुवा बेसी सिचाई आयोजना समाने ५०००००
६० पूर्वाधार विकास गजुरमुखी चतुरे मोवा मर्मत ७५३०००
६१ पूर्वाधार विकास तामाखोला अलैंची टार सिचाई कूलो ३०००००
६२ पूर्वाधार विकास फापरे तामाखोला गुरुङगाउँ बाटो मर्मत ३०००००
६३ पूर्वाधार विकास भालुटार शेर्माडाडाँ भञ्ज्याङ घोडेटोबाटो १०००००
६४ पूर्वाधार विकास भालुटार मनिपुर लामिटार सडक १००००००
६५ पूर्वाधार विकास शनिबारे चण्डाले कामीटार मालिबाँसे कटहरे टोड्के विपी मार्ग १००००००
६६ पूर्वाधार विकास सिम्ले मान्द्रे मोटरबाटो ४०००००
६७ पूर्वाधार विकास हिटी पालामे मोटरबाटो निर्माण ४०००००
६८ पूर्वाधार विकास जीवनज्योति मावि विद्युत जडान ५००००
६९ पूर्वाधार विकास दुर्गा मावि विद्युत जडान ५००००
७० पूर्वाधार विकास मायोजावा गुरुङगाउँ पेल्ट्रिकसेट मर्मत १०००००
७१ पूर्वाधार विकास भोगटेपानी चतुरे मोटरबाटो मर्मत १०००००
७२ वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन विकास भरभञ्ज्याङ पहिरो नियन्त्रण ५००००
७३ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह कार्यालय व्यवस्थापन २५००००
७४ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह भैपरी आउने खर्च ५००००

श्रोत : जननिर्वाचित प्रतिनिधहरुको पद पहालपछि सम्पादन भएका पाँच वर्षे गतिविधिहरुको संगालो पुस्तक २०७९

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार