देउमाई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु (पूरा विवरण)

  नयाँ बुलन्द
126 Shares

सि.नं. नाम थर  पद वडा नं. नागरिकता नं. सम्पर्क नं. जन्म मिति प्यान नं.
सूर्य पोख्रले नगर प्रमुख ९८४२७६९७६०
पविमाया राई नगर उपप्रमुख ९८१५९१५४८४
मिनराज श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष १९८०५/२६२ ९८६१६०५०२७ २०२२।०५।०८
एलिसा राई कार्यपालिका  सदस्य ०३-२-०१० ९८१७००३३७७ २०४७।१२।२२
विष्णुमाया दियाली दलित महिला सदस्य २२५ ९८०६०४५०१२ २०३८।११।१३
केशर वहादुर पौडेल वडा सदस्य ९८०६०२१७६
रामेश्वर राई वडा सदस्य ०३-०१०-३ ९८०६००९०८० २०४४।०६।२६
नर वहादुर मगर वडा अध्यक्ष ४४४५९/१००३ ९८४४६१४७२७ २०३५।०४।२०
तिलरुपा लिम्वु कार्यपालिका सदस्य ०३-०१२-३ ९८४२७७२६४८ २०३३।०२।०१
१० धनकुमारी विश्वकर्मा दलित महिला सदस्य ०३-०१२-३ ९८१४९६४३४१ २०४६।०८।२३
११ छविलाल दुलाल वडा सदस्य २-०१२/२२७ ९७४१७६१४४५ २०४८।०१।२६
१२ धन वहादुर राई वडा सदस्य १५३९-८०१ ९७१७०१११३३ २०२८।०३।०२
१३ पदम वहादुर कटुवाल वडा अध्यक्ष ३६६४२/४२८ ९८५२६८०४६० २०३०।७।२२
१४ मीना राना मगर महिला सदस्य ०३-०१२-३/५९५ ९८४०९९७७०६ २०३९।०७।१८
१५ सोनु रसाइली दुधराज दलित महिला सदस्य ०२३०१५/६७ ९८१५०७८७२४ २०४६।०८।२१
१६ चन्द्र कुमार राई वडा सदस्य १९४९४/२८३ ९८१६९५१२३९ २०१९।०६।२२
१७ सन्तमान राई वडा सदस्य ७३६/३२४ ९८४२७५५२४२ २०२३।९।८
१८ भीमलाल खनाल वडा अध्यक्ष १०६४२/६३८ ९८४४६४०८२३ २०२०।१२।१०
१९ जानुकादेवी घिमिरे महिला सदस्य २३१० ९८६२६००१२८ २०३६।११।२९
२० चन्दा दर्जी कार्यपालिका सदस्य ०३-२-००१/८७५१ ९८४६९२३१६३ २०४४।०६।१६
२१ पदम वहादुर लिम्वु वडा सदस्य ६६४/११०२ ९८१७९०९५७६ २०२५।०३।१३
२२ मेघ प्रसाद श्रेष्ठ वडा सदस्य ३३३५१-२७९ ९८१७०८०७८४ २०२६।०९।१४
२३ तिलक वहादुर हेन्जन तामाङ वडा अध्यक्ष ९७३/३३९ ९८१७९१२९९७ २०२३।०१।१९
२४ शान्ती लिम्वु कार्यपालिका सदस्य ०३-२-११/९७२५ ९८१४०५५८६९ २०४५।०५।२७
२५ मीना कुमारी विश्वकर्मा दलित महिला सदस्य ०३-०११-३/१६५ ९८४७२४१४९२ २०३४।०३।०८
२६ दान वहादुर श्रेष्ठ वडा सदस्य ०३-२-०१२/९२८४ ९८१४९२५५५९ २०४८।०८।०१
२७ विष्णु कुमार वस्नेत वडा सदस्य २००३४/११५० ९८६२७५२५७० २२८१२
२८ सुरेन्द्र कुमार वस्नेत वडा अध्यक्ष २३१ ९८४२६३५४५६ २०३७।०५।१८
२९ कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ महिला सदस्य ६३५३ ९८२४९२२१७३ २०२७।०४।०५
३० कमला मंग्राती दलित महिला सदस्य ०३-०१३-३/१५७ ९८०६०५८७०० २०४१।०८।१५
३१ केशर वहादुर घिमिरे वडा सदस्य १३३६८/७५७ ९८४२७२८११५ २०१९।०३।२९
३२ राजकुमार लिम्वु वडा सदस्य ८४१०० ९८४२७८०९०२ २०४०।०७।१२
३३ राम वहादुर राई वडा अध्यक्ष ३८२ ९८१४०७१२७२ २०३६।०२।०३
३४ विद्या भट्टराई ढकाल महिला सदस्य ६३००२/१३१८ ९८१५९१३६५८ २०३६।०१।१६
३५ कुमारी खाती दलित महिला सदस्य ०३-०१५-३/५१६ ९८२६९५५७०७ २०३६।०८।१२
३६ केशव राई वडा सदस्य ७०७८८-३०५२ ९८०४९१३७८९ २०४१।०३।१८
३७ प्रकाश तामाङ वडा सदस्य ६२७ ९८१५०१६०१५ २०३८।०४।०६
३८ चन्द्र वहादुर मगर वडा अध्यक्ष ५२५८०/१२८ ९८४२६३६०१६ २०३७।१०।२८
३९ इन्दिरा वास्कोटा राउत कार्यपालिका सदस्य ०३-०१-७२-०२६०१ ९८१५०८४८४८ २०५१।०७।०५
४० शान्तामाया विश्वकर्मा दलित महिला सदस्य ०३-०१४-३/१००८ ९८०६०१५८३९ २०४०।०९।१४
४१ नारायण प्रसाद वराल वडा सदस्य २१४९-१२०९ ९८४२७३५६७२ २०२९।०५।०८
४२ फूर्वा तामाङ वडा सदस्य ८०२८५ ९८०८२९६९६६ २०४५।०७।१८
४३ यम कुमार लिम्वु वडा अध्यक्ष १६ ९८४२६९२५९५ २०३६।०३।०९
४४ यसोदा खनाल महिला सदस्य ०३-०१४-३/३७० ९७५५४७५२३५ २०३६।०७।२२
४५ चन्द्रकला दियाली दलित महिला सदस्य ०३-०१५-३/५११ ९७४५४६९६९७ २०४०।०३।१५
४६ भगीरथ गिरी वडा सदस्य १५३५/१६२ ९८०१४५१४३४ २०२८।०२।०३
४७ शुक वहादुर लिम्वु वडा सदस्य १५८८/१२८५ ९८१५००६९०१ २०२७।०७।०३
४८ लाक्पा दोर्जी शेर्पा कार्यपालिका सदस्य ९८६१६६९६९६
४९ मनवीर लुहागुन कार्यपालिका सदस्य ४४ ९८४४६६२२०७ २०३६।०४।१०
५० रविन्द्र राई कार्यपालिका सदस्य ४००३२/१३६४ ९८१७०७५०२८ २०३४।०४।०९

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार