देउमाई नगरपालिका वडा नं. ५ का जनप्रतिनिधिहरु (पूरा विवरण)

  नयाँ बुलन्द
168 Shares

सि.नं. नाम थर  पद वडा नं. नागरिकता नं. सम्पर्क नं. जन्म मिति प्यान नं.
तिलक वहादुर हेन्जन तामाङ वडा अध्यक्ष ९७३/३३९ ९८१७९१२९९७ २०२३।०१।१९
शान्ती लिम्वु कार्यपालिका सदस्य ०३-२-११/९७२५ ९८१४०५५८६९ २०४५।०५।२७
मीना कुमारी विश्वकर्मा दलित महिला सदस्य ०३-०११-३/१६५ ९८४७२४१४९२ २०३४।०३।०८
दान वहादुर श्रेष्ठ वडा सदस्य ०३-२-०१२/९२८४ ९८१४९२५५५९ २०४८।०८।०१
विष्णु कुमार वस्नेत वडा सदस्य २००३४/११५० ९८६२७५२५७० २२८१२

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार