देउमाई नगरपालिका वडा नं. १ का जनप्रतिनिधिहरु (पूरा विवरण)

  नयाँ बुलन्द
140 Shares

सि.नं. नाम थर  पद वडा नं. नागरिकता नं. सम्पर्क नं. जन्म मिति प्यान नं.
मिनराज श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष १९८०५/२६२ ९८६१६०५०२७ २०२२।०५।०८
एलिसा राई कार्यपालिका  सदस्य ०३-२-०१० ९८१७००३३७७ २०४७।१२।२२
विष्णुमाया दियाली दलित महिला सदस्य २२५ ९८०६०४५०१२ २०३८।११।१३
केशर वहादुर पौडेल वडा सदस्य ९८०६०२१७६
रामेश्वर राई वडा सदस्य ०३-०१०-३ ९८०६००९०८० २०४४।०६।२६
लाक्पा दोर्जी शेर्पा कार्यपालिका सदस्य ९८६१६६९६९६

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार