सुशासन प्रवर्द्धनमा फाकफोकथुम गाउँपालिका ५ नं. वडा कार्यालय

इलाम : फाकफोकथुम गाउँपालिका वडा नं. ५ बाट प्रवाह हुने सवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई सुखद अनुभूति दिलाउने प्रयास नै यस वडा नं. ५ मा भएको सुशासनको थालनी हो । यस वडा नं. ५ मा सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्न गरिएका प्रयासहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ –

  • जनशहभागितामूलक शासन व्यवस्थाको अभ्यास,
  • नागरिक वडा पत्रको व्यवस्था,
  • उजुरी पेटिकाको व्यवस्था गरिएको,
  • सूचना पाटी मार्फत सूचना सम्प्रेषणको व्यवस्था,
  • वडाको सूचना, सेवा प्रवाहको विषयमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेज मार्फत सूचना प्रचारप्रसार गर्नेगरिएका,
  • जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालनको प्रयास गरिएको,
  • जवाफदेही शासन सञ्चालनको प्रयास भएको ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार