देउमाई नगरपालिका वडा नं. ८ का जनप्रतिनिधिहरु

  नयाँ बुलन्द
126 Shares

सि.नं. नाम थर  पद वडा नं. नागरिकता नं. सम्पर्क नं. जन्म मिति प्यान नं.
चन्द्र वहादुर मगर वडा अध्यक्ष ५२५८०/१२८ ९८४२६३६०१६ २०३७।१०।२८
इन्दिरा वास्कोटा राउत कार्यपालिका सदस्य ०३-०१-७२-०२६०१ ९८१५०८४८४८ २०५१।०७।०५
शान्तामाया विश्वकर्मा दलित महिला सदस्य ०३-०१४-३/१००८ ९८०६०१५८३९ २०४०।०९।१४
नारायण प्रसाद वराल वडा सदस्य २१४९-१२०९ ९८४२७३५६७२ २०२९।०५।०८
फूर्वा तामाङ वडा सदस्य ८०२८५ ९८०८२९६९६६ २०४५।०७।१८

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार