देउमाई नगरपालिका वडा नं. ३ का जनप्रतिनिधिहरु

  नयाँ बुलन्द  347 पटक हेरिएको

 

सि.नं. नाम थर  पद वडा नं. नागरिकता नं. सम्पर्क नं. जन्म मिति प्यान नं.
पदम वहादुर कटुवाल वडा अध्यक्ष ३६६४२/४२८ ९८५२६८०४६० २०३०।७।२२
मीना राना मगर महिला सदस्य ०३-०१२-३/५९५ ९८४०९९७७०६ २०३९।०७।१८
सोनु रसाइली दुधराज दलित महिला सदस्य ०२३०१५/६७ ९८१५०७८७२४ २०४६।०८।२१
चन्द्र कुमार राई वडा सदस्य १९४९४/२८३ ९८१६९५१२३९ २०१९।०६।२२
सन्तमान राई वडा सदस्य ७३६/३२४ ९८४२७५५२४२ २०२३।९।८

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार