माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. १ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७७/०७८)

  नयाँ बुलन्द
105 Shares

माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. १ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७७/०७८)
क्र.स. विषय क्षेत्र योजना तथा कार्यक्रमहरु रकम (रु.)
आर्थिक विकास साठीकूलो मर्मत ३०००००
आर्थिक विकास आकासे अमले कूलो मर्मत २०००००
आर्थिक विकास युवा लक्षित कार्यक्रम : खेलकुद, हाउस वायरिङ तालिम र सुनुवार जातिमा डाला नाङ्ला बुन्ने तालिम तथा प्रोत्साहन ४०००००
आर्थिक विकास सबै क्षेत्रका विपन्न महिला सिलाईकटाई तालिम १५००००
आर्थिक विकास विपन्न परिवार पशुपालन प्रोत्साहन तथा गोठ सुधार तालिम २०००००
आर्थिक विकास नगदेबाली खाद्यान्नबाली र तरकारी खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम १०००००
सामाजिक विकास वडाभवन शौचालय र प्रतिक्षालय निर्माण २५००००
सामाजिक विकास आदिवासी जनजाति भवन शौचालय निर्माण १०००००
सामाजिक विकास पिपलडाँडा सार्कीगाउँ सुतारगाउँ खानेपानी योजना मर्मत २०००००
१० सामाजिक विकास साङरेम खानेपानी योजना मर्मत १०००००
११ सामाजिक विकास खाम्बारी बथाने दिलविरे खानेपानी योजना मर्मत १०००००
१२ सामाजिक विकास खोपीगाउँ आचार्यगाउँ खानेपानी योजना मर्मत १०००००
१३ सामाजिक विकास त्रिसुले खानेपानी आयोजना ३५००००
१४ सामाजिक विकास कोल्बिसे खानेपानी मर्मत १५००००
१५ सामाजिक विकास विद्यालय सुधार कार्यक्रम तथा कम्प्युटर तालिम २५००००
१६ सामाजिक विकास गजुरमुखी धाम सरसफाई र खानेपानी योजना मर्मत (सातविसे आमबोटे) २०००००
१७ पूर्वाधार विकास वडा नं १ विद्युत विस्तार कार्यक्रम (देउराली लामिडाँडा खण्ड) ५०००००
१८ पूर्वाधार विकास वडा नं १ वडाभवन सदामखोप तोभाङ सडक निर्माण क्रमागत ५०००००
१९ पूर्वाधार विकास वडास्तरीय सडक मर्मत ४०००००
२० पूर्वाधार विकास देउराली ढाँढखोप खाम्नुवा सडक स्तरोन्नति २०००००
२१ पूर्वाधार विकास मालबासे सुतारगैरी सडक मर्मत ३०००००
२२ पूर्वाधार विकास निरौलागाउँ बरालडाँडा सडक मर्मत १०००००
२३ पूर्वाधार विकास रत्नदेवीदेखि पखेरेको घरसम्म पदमार्ग मर्मत १०००००
२४ पूर्वाधार विकास वडा १ भवन तला थप १००००००
२५ पूर्वाधार विकास महेन्द्रोदय मावि खेलमैदान स्तरोन्नति ५०००००
२६ पूर्वाधार विकास लामिडाँडा टेलिटार सिरिसे सडक स्तरोन्नति ५०००००
२७ पूर्वाधार विकास तोभाङ गजुरमुखी धाम देउराली स८क स्तरोन्नति ५०००००
२८ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह कार्यालय व्यवस्थापन (प्रहरी चौकी र महिला सहकारी संस्था) १०००००

श्रोत : जननिर्वाचित प्रतिनिधहरुको पद पहालपछि सम्पादन भएका पाँच वर्षे गतिविधिहरुको संगालो पुस्तक २०७९

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार