माङसेबुङ गाउँपालिका ३ नं. वडाले ५ वर्षको अवधिमा संचालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरु (सूचि)

  नयाँ बुलन्द
763 Shares

इलाम : देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि गठित स्थानीय सरकार क्रियाशीलताका पाँच वर्ष सफलतापूर्वक व्यतित भएका छन् । जनताका विभिन्न आन्दोलनहरुको परिणामस्वरुप प्राप्त नेपालको संविधानले शासकीय सत्तालाई तल्लो तहसम्म पुर्याएर प्रत्येक नागरिकलाई स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

यसै मर्मलाई आत्मासात गरी नेपाल सरकारको घोषित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई मूर्तता दिन यस गाउँपालिका र वडाले पूर्वाधार निर्माण र सुशासनमा विशेष जोड दिएको छ । आ.व. २०७४/०७५ देखि २०७८/०७९ सम्मको अवधिमा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावररण तथा विपद व्यवस्थापन एवम् संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वडामा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरु देहायबमोजिम रहेका छन् ।
१. आर्थिक वर्ष २०७४/०७५

माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७४/०७५)
क्र.स. विषय क्षेत्र योजना तथा कार्यक्रमहरु रकम (रु.)
आर्थिक विकास कृषि तथा पशुपालन वडा भर ८००००
आर्थिक विकास मानपुर आधुनिक कृषि कार्यक्रम ५००००
आर्थिक विकास युनिक कृषि सहकारी संस्था गोठ सुधार कार्यक्रम ५००००
आर्थिक विकास साझेदारीमा वीउ बोका वितरण १५५०००
आर्थिक विकास साझेदारीमा साना डेरी सुधार ७५०००
आर्थिक विकास साझेदारीमा च्यापकटर वितरण १०८०००
आर्थिक विकास च्याउकिट वितरण ७५००
सामाजिक विकास अपाङ्ग सशक्तिकरण कार्यक्रम ५००००
सामाजिक विकास आदिपुर खानेपानी मर्मत ५००००
१० सामाजिक विकास आदिवासीहरुलाई चेतना कार्यक्रम १०००००
११ सामाजिक विकास क्षमता विकास कार्यक्रम ५००००
१२ सामाजिक विकास खुन्द्रुका खानेपानी मर्मत ५००००
१३ सामाजिक विकास जुकेपानी वीरन्द्रचोक खानेपानी आयोजना मर्मत ५०००००
१४ सामाजिक विकास जीवनज्योति मावि ग्राउण्ड मर्मत ५००००
१५ सामाजिक विकास ढुङ्गे खानेपानी मर्मत ५००००
१६ सामाजिक विकास त्रिवेणी तल्लो भञ्ज्याङ ढल निकास ५००००
१७ सामाजिक विकास दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम ५००००
१८ सामाजिक विकास धारालपानी कुटेवारी खानेपानी मर्मत ५००००
१९ सामाजिक विकास पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम ५००००
२० सामाजिक विकास पवित्र आवि घेराबारा ४००००
२१ सामाजिक विकास मनिपुर खानेपानी मर्मत ५००००
२२ सामाजिक विकास महिला शसक्तिकरण कार्यक्रम ५००००
२३ सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद विकास कार्यक्रम ५००००
२४ सामाजिक विकास लाक्तापा खानेपानी मर्मत ५००००
२५ सामाजिक विकास लामिटार खानेपानी मर्मत ५००००
२६ सामाजिक विकास बृद्ध सम्मान कार्यक्रम ५००००
२७ सामाजिक विकास बाघमारा खानेपानी निर्माण ५००००
२८ सामाजिक विकास बालबालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम ८००००
२९ सामाजिक विकास सावाखोला खेलमैदान मर्मत ४०००००
३० सामाजिक विकास सिंहदेवी खानेपानी मर्मत ५००००
३१ सामाजिक विकास एसईई सहयोग कार्यक्रम (एकमुष्ठ) ७०००००
३२ सामाजिक विकास सावाखोला खेलमैदान निर्माण ५०००००
३३ सामाजिक विकास जीवनज्योति मावि खेलमैदान मर्मत २०००००
३४ सामाजिक विकास तामाखोला चतुरे खानेपानी योजना ७०००००
३५ सामाजिक विकास नरेखोला मान्द्रे खानेपानी मर्मत २०००००
३६ सामाजिक विकास शिवालय देवालुङ मन्दिर रिङरोड ३०००००
३७ सामाजिक विकास सुवाचेन खानेपानी योजना १०००००
३८ पूर्वाधार विकास आदिवासी जनजाति भवन मर्मत ५००००
३९ पूर्वाधार विकास कोप्चे रतुवा बेसी कूलो मर्मत ५००००
४० पूर्वाधार विकास खुन्द्रुका पर्खाले मादेवुङ खर्का मोटरबाटो ४०००००
४१ पूर्वाधार विकास गूरुङगाउँ सिङलाबु मोटरबाटो मर्मत ५००००
४२ पूर्वाधार विकास चुतुरे फुलूङ्की मोटरबाटो मर्मत १०००००
४२ पूर्वाधार विकास चतुरे बजार व्यवस्थापन १०००००
४४ पूर्वाधार विकास चिण्डे ठूलोबेसी कूलो मर्मत ५००००
४५ पूर्वाधार विकास जनकल्याण आवि भवन मर्मत ५००००
४६ पूर्वाधार विकास लामीटार प्रहरी चौकी घेराबारा ५००००
४७ पूर्वाधार विकास वरभञ्ज्याङ लामिटार दुम्से ठूलोबेसी सडक ४०००००
४८ पूर्वाधार विकास शेर्माडाडाँ भालुटार बाटो मर्मत ५००००
४९ पूर्वाधार विकास शनिबारे उत्तरे गुप्ती विपी मार्ग ४०००००
५० पूर्वाधार विकास सावाखोला मान्द्रेकूलो मर्मत ५००००
५१ पूर्वाधार विकास सिम्ले मान्द्रे मोटरबाटो मर्मत ५००००
५२ पूर्वाधार विकास हिटी पालामे मोटरबाटो निर्माण ५००००
५३ पूर्वाधार विकास चतुरे फुलुङ्गी मोटरबाटो निर्माण (प्रदेश) ६०००००
५४ पूर्वाधार विकास सोलार खरिद तथा जडान (एकमुष्ठ) १४०००००
५५ पूर्वाधार विकास चतुरे फुलुङ्गी मोटरबाटो १५०००००
५६ पूर्वाधार विकास ढुङ्गे ताँबुवा मोवा निर्माण ५०००००
५७ पूर्वाधार विकास फाल्गुनन्द सालिक चिवुवा इभाङ गजुरमुखी मोटरबाटो १००००००
५८ पूर्वाधार विकास विद्युत विस्तार गापा चतुरे २८५००००
५९ पूर्वाधार विकास चिण्डे रतुवा बेसी सिचाई आयोजना समाने ५०००००
६० पूर्वाधार विकास गजुरमुखी चतुरे मोवा मर्मत ७५३०००
६१ पूर्वाधार विकास तामाखोला अलैंची टार सिचाई कूलो ३०००००
६२ पूर्वाधार विकास फापरे तामाखोला गुरुङगाउँ बाटो मर्मत ३०००००
६३ पूर्वाधार विकास भालुटार शेर्माडाडाँ भञ्ज्याङ घोडेटोबाटो १०००००
६४ पूर्वाधार विकास भालुटार मनिपुर लामिटार सडक १००००००
६५ पूर्वाधार विकास शनिबारे चण्डाले कामीटार मालिबाँसे कटहरे टोड्के विपी मार्ग १००००००
६६ पूर्वाधार विकास सिम्ले मान्द्रे मोटरबाटो ४०००००
६७ पूर्वाधार विकास हिटी पालामे मोटरबाटो निर्माण ४०००००
६८ पूर्वाधार विकास जीवनज्योति मावि विद्युत जडान ५००००
६९ पूर्वाधार विकास दुर्गा मावि विद्युत जडान ५००००
७० पूर्वाधार विकास मायोजावा गुरुङगाउँ पेल्ट्रिकसेट मर्मत १०००००
७१ पूर्वाधार विकास भोगटेपानी चतुरे मोटरबाटो मर्मत १०००००
७२ वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन विकास भरभञ्ज्याङ पहिरो नियन्त्रण ५००००
७३ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह कार्यालय व्यवस्थापन २५००००
७४ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह भैपरी आउने खर्च ५००००

२. आर्थिक वर्ष २०७५/०७६

माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७५/०७६)
क्र.स. विषय क्षेत्र योजना तथा कार्यक्रमहरु रकम (रु.)
आर्थिक विकास आधुनिक कृषि तथा उन्नत पशु कार्यक्रम २०००००
आर्थिक विकास उद्योग व्यवसाय तालिम १०००००
आर्थिक विकास चतुरे बजार टहरा निर्माण २०००००
आर्थिक विकास लालेखोला सिरुटार गैरीखेत कूलो मर्मत ५००००
आर्थिक विकास ३ दिने पशुपालन तालिम १५००००
आर्थिक विकास १ दिने पशु स्वास्थ्य शिविर १५००००
आर्थिक विकास ५० प्रतिशत अनुदानमा स्प्रेयर वितरण ३२०००
आर्थिक विकास अदुवा बालीमा जैविक प्रविधिबाट रोग निदान २००००
आर्थिक विकास अलैंची क्षेत्र विस्तार विरुवा अनुदानमा वितरण (एकमुष्ठ) २१००००
१० आर्थिक विकास उन्नत किटसेट वितरण मकै गहुँ धान (एकमुष्ठ) ५००००
११ आर्थिक विकास उन्नत किटसेट सेट वितरण हिउँदे ४१२०००
१२ आर्थिक विकास च्याउ किट वितरण ७५००
१३ आर्थिक विकास जैविक विषादी प्रयोग प्रदर्शन (एकमुष्ठ) १२०००
१४ आर्थिक विकास प्लास्टि घरभित्र थोपा सिंचाई प्रविधि ७५ प्रतिशत अनुदानमा वितरण (एकमुष्ठ) ५६७००
१५ आर्थिक विकास रेविज खोप कार्यक्रम (एकमुष्ठ) ५००००
१६ आर्थिक विकास हिउँदे घाँसको विउ वितरण (एकमुष्ठ) १५००००
१७ आर्थिक विकास कृषि चुन वितरण ४५०००
१८ आर्थिक विकास चतुरे बजार व्यवस्थापन २०००००
१९ आर्थिक विकास शनिबारे बजार स्तरोन्नति २०००००
२० सामाजिक विकास आदिवासी जनजाति भेषभूषा संरक्षण १०००००
२१ सामाजिक विकास कालसिंह मुर्तीडाँडा भालुटार खानेपानी मर्मत १०००००
२२ सामाजिक विकास किरातेश्वर मन्दिर १०००००
२३ सामाजिक विकास जुकेदेवी थानेचोक साधुगाउँ खानेपानी मर्मत १०००००
२४ सामाजिक विकास जीवनज्योति मावि घेराबारा २०००००
२५ सामाजिक विकास दुर्गा मावि विद्यालय मैदान निर्माण २०००००
२६ सामाजिक विकास दलित सिलाईकटिङ तालिम १५००००
२७ सामाजिक विकास पलम्पे खानेपानी मर्मत १०००००
२८ सामाजिक विकास बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन कार्यक्रम १०००००
२९ सामाजिक विकास भालुखोप शेर्माडाँडा खानेपानी मर्मत १०००००
३० सामाजिक विकास मनिपुर खानेपानी मुहान संरक्षण १०००००
३१ सामाजिक विकास महिला सीपमूलक तथा सचेतना कार्यक्रम २०००००
३२ सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम १५००००
३३ सामाजिक विकास लामिटार दुम्से बेंसी विपी मार्ग सडक निर्माण स्वयम्वर मन्दिर ३०००००
३४ सामाजिक विकास लामिटार भञ्याङ खानेपानी मर्मत १०००००
३५ सामाजिक विकास बालद्विप आविव मान्द्रे खेलमैदान मर्मत ५००००
३६ सामाजिक विकास श्रोतकेन्द्र फर्निचर खरिद जीवनज्योति मावि १०००००
३७ सामाजिक विकास सिमसारे सिरानगाउँ हिटी खानेपानी निर्माण १०००००
३८ सामाजिक विकास जीवनज्योति मावि शिक्षक दरबन्दी १५००००
३९ सामाजिक विकास ICT तथा शिक्षक पुनर्ताजगी तालिम (एकमुष्ठ) २०००००
४० सामाजिक विकास न्यायिक समिति (जनचेतना तालिम) (एकमुष्ठ) १५०००००
४१ सामाजिक विकास महिला १०००००
४२ सामाजिक विकास आदिवासी जनजाति १०००००
४३ सामाजिक विकास दलित ६०००००
४४ सामाजिक विकास माध्यमिक विद्यालय एसईई सहयोग कार्यक्रम १००००००
४५ सामाजिक विकास विद्यालय सुधार तथा दिवा खाजा कार्यक्रम (एकमुष्ठ) ९०२५००
४६ सामाजिक विकास सुत्केरी पोषण खाना तथा न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम १४४०००
४७ सामाजिक विकास अस्पताल तथा वर्थिङ सेन्टर मा २४ घण्टा प्रसुती सेवा संचालन गर्ने करारमा अनमी नियुक्त १६१३४०
४८ सामाजिक विकास आत्मानन्द स्वास्थ्य इकाई मर्मत ५०००००
४९ सामाजिक विकास चिवुवा एक घर एक धारा खानेपानी योजना ३०००००
५० पूर्वाधार विकास इश्वरे भञ्ज्याङ खुन्द्रुका पर्खाले सडक निर्माण २०००००
५१ पूर्वाधार विकास कट्वालडाँडा भोटेटार केराबारी सडक निर्माण ३०००००
५२ पूर्वाधार विकास कटहरे हुँदै खलङ्गे पुच्छार हुँदै शनिबारे जोड्ने मोटरबाटो ३०००००
५३ पूर्वाधार विकास कोप्चे अग्रिरेखा सडक मर्मत १०००००
५४ पूर्वाधार विकास गुरुङगाउँ सिङलाबु मोटरबाटो निर्माण पुच्छार टोल १०००००
५५ पूर्वाधार विकास चतुरे राजालिमटार जौवारी देवीथान मोटरबाटो निर्माण ५००००
५६ पूर्वाधार विकास चिवुवा सिरुटार अगेम्वा कोप्चे सडक निर्माण १५००००
५७ पूर्वाधार विकास जनकल्याण आवि भवन मर्मत ५००००
५८ पूर्वाधार विकास प्रिजज मण्डली भवन मर्मत १०००००
५९ पूर्वाधार विकास पवित्राहाङ्मा आत्मा युमामाङहिम पुजारी घर निर्माण २०००००
६० पूर्वाधार विकास फलैंचे ढुङ्गे लाक्तापा सडक निर्माण २०००००
६१ पूर्वाधार विकास मान्द्रे गहते खुन्द्रुका मोटरबाटो निर्माण १०००००
६२ पूर्वाधार विकास लामिटार प्रहरी चौकी भवन निर्माण २०००००
६३ पूर्वाधार विकास वालिङ भञ्ज्याङ कोयुटोल कृषि सडक निर्माण २०००००
६४ पूर्वाधार विकास विरन्द्रचोक खर्क मार्चेबुङ सुवाचिङ सडक निर्माण २०००००
६५ पूर्वाधार विकास सडक मर्मत सम्भार १५००००
६६ पूर्वाधार विकास सिमलेसावा खोला वे मोटरबाटो निर्माण ३०००००
६७ पूर्वाधार विकास उत्तरे गुप्तीकामीटार मोटरबाटो निर्माण २०००००
६८ पूर्वाधार विकास घर्तीदोभान ठूलोबेसी मोटरबाटो निर्माण ४०००००
६९ पूर्वाधार विकास चतुरे फुलुङ्गी महमाई सडक डिपीआर ९८८६५९
७० पूर्वाधार विकास फुलुङ्गी माङहिम खानेपानी निर्माण ३०००००
७१ पूर्वाधार विकास बगरे रिमचिमे मोटरबाटो निर्माण २०००००
७२ पूर्वाधार विकास वडा नं. ३ कामीटार विद्युत विस्तार योजना ५०००००
७३ पूर्वाधार विकास शालिक भञ्ज्याङ चिवुवा तामाखोला सडक निर्माण ३००००००
७४ पूर्वाधार विकास सुवाचेन खर्क विरेन्द्रचोक मोटरबाटो निर्माण २०००००
७५ पूर्वाधार विकास सालघारीपत्रे मेवाखोला मोटरबाटो २०००००
७६ पूर्वाधार विकास विद्युत विस्तार कार्यक्रम चतुरे चिवुवा मान्द्रे खण्ड १७७८४००
७७ पूर्वाधार विकास विद्युत विस्तार कार्यक्रम लामिटार ६९१६००
७८ पूर्वाधार विकास वायोग्यास जडान २०००००
७९ पूर्वाधार विकास सोर्य उर्जा प्रविधि जडान ४६५९८०
८० वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन सानारुङ युवाक्लव वृक्षारोपण कार्यक्रम १०००००
८१ वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन भञ्ज्याङ पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम ५०००००
८२ वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन वडा नं. ३ रतुवा खोला संरक्षण कार्यक्रम ५०००००
८३ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह वडा कार्यालय व्यवस्थापन १०००००

३. आर्थिक वर्ष २०७६/०७७

माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७६/०७७)
क्र.स. विषय क्षेत्र योजना तथा कार्यक्रमहरु रकम (रु.)
आर्थिक विकास घरेलु तथा साना उद्योग सीप विकास कार्यक्रम १९४०००
आर्थिक विकास होटल व्यवस्थापन तालिम २९१०००
आर्थिक विकास उत्तरे कृषि सिचाई आयोजना २९१०००
सामाजिक विकास बाघमारा खानेपानी मर्मत १९४०००
सामाजिक विकास मानपुर खानेपानी मर्मत १९४०००
सामाजिक विकास मिर्गे खानेपानी मर्मत १०००००
सामाजिक विकास बागदले खानेपानी मर्मत १९४०००
सामाजिक विकास जनकल्याण आवि चिवुवा अनुदान १४४०००
सामाजिक विकास जीवनज्योति मावि शिक्षक दरबन्दी अनुदान (मावि अंग्रेजी, विज्ञान गणित) ११८९५००
१० सामाजिक विकास दुर्गा मावि शिक्षक दरबन्दी अनुदान (मावि अंग्रेजी, विज्ञान गणित) ५४९०००
११ सामाजिक विकास पवित्र आवि माङसेबुङ अनुदान १२४२६३
१२ सामाजिक विकास आत्मानन्द सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई फर्निचर तथा कार्यालय व्यवस्थापन १०००००
१३ पूर्वाधार विकास अग्नीरेखा सडक २९१०००
१४ पूर्वाधार विकास मनिपुर डाँडाटोल सडक १०००००
१५ पूर्वाधार विकास वडास्तरीय सडक मर्मत योजना ५८२०००
१६ पूर्वाधार विकास विरेन्द्रचोक सुवाचेन मेवाखोला सडक ४८५०००
१७ पूर्वाधार विकास स्वयम्बर मार्ग ३८८०००
१८ पूर्वाधार विकास सिरुटार कोप्चे सडक २९१०००
१९ पूर्वाधार विकास साविक इभाङ ६ र ७ विद्युत विस्तार योजना ९७००००
२० पूर्वाधार विकास त्रिसुली खेलमैदान निर्माण ४८५०००
२१ पूर्वाधार विकास वडास्तरीय चर्च भवन मर्मत ३८८०००
२२ पूर्वाधार विकास कामीटार लक्ष्मी विपीमार्ग सडक निर्माण क्रमागत १९४००००
२३ पूर्वाधार विकास चतुरे फुलुङ्गी महमाई सडक स्तरोन्नति १४५५०००
२४ पूर्वाधार विकास विद्युत मर्मत ९७००००
२५ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह वडा कार्यालय व्यवस्थापन १०००००
२६ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यक्रम १०००००
२७ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह सुशासन व्यवस्थापन १०००००
२८ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह बाँझो प्रहरी चौकी लामिटार फर्निचर व्यवस्थापन १०००००

४. आर्थिक वर्ष २०७७/०७८

माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७७/०७८)
क्र.स. विषय क्षेत्र योजना तथा कार्यक्रमहरु रकम (रु.)
आर्थिक विकास उत्तरे सामुहिक तरकारी उत्पादन तथा क्रेट खरिद २०००००
आर्थिक विकास कफी खेती प्रबर्द्धन कार्यक्रम ३५५०००.०
आर्थिक विकास माङसेबुङ सहकारी उन्नत बाख्रा पालन तालिम तथा विउ बोका खरिद २०००००.०
आर्थिक विकास युवा आय आर्जन कृषि पशु तथा सिप विकास तालिम ५०००००.०
आर्थिक विकास सिम्ले सामुहिक तरकारी खेती कार्यक्रम १०००००.०
आर्थिक विकास ढुङ्गे ज्यामिरे विद्युत विस्तार २०००००.०
सामाजिक विकास मणिपुर खानेपानी मर्मत १०००००.०
सामाजिक विकास वाके दुम्से वयवोटे खानेपानी मर्मत २०००००.०
सामाजिक विकास सिंलाबु खानेपानी निर्माण २०००००.०
१० सामाजिक विकास जीवनज्योति मावि कम्प्युटर शिक्षक व्यवस्थापन (३ विद्यालय) (एकमुष्ठ) ४५००००
११ सामाजिक विकास मातृभाषा पठनपाठन प्रोत्साहन कार्यक्रम पवित्र आवि २८८२१०
१२ सामाजिक विकास जीवनज्योति मावि शिक्षक दरबन्दी अनुदान (मावि अंग्रेजी र गणित) ७९३०००
१३ सामाजिक विकास दुर्गा मावि शिक्षक दरबन्दी अनुदान (मावि अंग्रेजी र गणित) ७९३०००
१४ सामाजिक विकास अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम ३०००००
१५ सामाजिक विकास आत्मानन्द सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई वर्थिङ सेन्टर व्यवस्थापन सामग्री खरिद ३०००००
१६ सामाजिक विकास आत्मानन्द सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई सोलार जडान ६००००
१७ सामाजिक विकास स्वास्थ्य औजार खरिद २०००००
१८ पूर्वाधार विकास कटहरे गुरुआश्रम खानेपानी मुहान-जुङ्गे ट्रनिङ जोड्ने मोटर बाटो निर्माण २०००००.०
१९ पूर्वाधार विकास चिबुवा अलैचीटार मोटर बाटो निर्माण २०००००.०
२० पूर्वाधार विकास बुदुने चिण्डे मोटरबाटो निर्माण २०००००.०
२१ पूर्वाधार विकास लक्ष्मी रतुवा विपी मार्ग सडक स्तरोन्नति ५०००००.०
२२ पूर्वाधार विकास लाक्‍तपा ढुङ्गे मोटरबाटो मर्मत २०००००.०
२३ पूर्वाधार विकास वडास्तरीय बाटो मर्मत ६९५०००.०
२४ पूर्वाधार विकास सालिक भञ्ज्याङ चिवुवा गापा जोड्ने सडक १००००००.०
२५ पूर्वाधार विकास चिबुवा विद्युत् विस्तार ६०००००.०
२६ पूर्वाधार विकास आदिपुर रेडक्रस भवन निर्माण ८०००००
२७ पूर्वाधार विकास किरात पवित्र आत्मा युमा माङहिम नर्माण २०००००
२८ पूर्वाधार विकास चतुरे बजार टहरा नर्माण १०००००.०
२९ पूर्वाधार विकास तोपहाङ स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण ५०००००.०
३० पूर्वाधार विकास पवित्र आ.वि खेलमैदन निमार्ण ३०००००.०
३१ पूर्वाधार विकास बालद्धिप आ.वि खेलमैदन निर्माण १०००००.०
३२ पूर्वाधार विकास भञ्जाङ सालिक मैदान निर्माण १०००००.०
३३ पूर्वाधार विकास सिंहदेवी मन्दिर निर्माण ३०००००
३४ पूर्वाधार विकास मनिपुर लामिटार दुम्से रतुवा बेंसी कोप्चे बोहोरागाउँ कुसुण्डे विद्युत योजना ४९५५०००
३५ पूर्वाधार विकास गुरुङगाउँ सिङलाबु विद्युत विस्तार ७०००००
३६ पूर्वाधार विकास रतुवा वस्ती विद्युत विस्तार कार्यक्रम ५०००००
३७ पूर्वाधार विकास उत्तरे गुप्ती सडक मर्मत ४०००००
३८ पूर्वाधार विकास पर्खाले खुन्द्रुका मोटरबाटो निर्माण ५०००००
३९ पूर्वाधार विकास स्वयम्वर मार्ग मर्मत ४०००००
४० पूर्वाधार विकास बगरे माङमालुङ पदमार्ग निर्माण २८६०००
४१ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह सुशासन प्रबर्द्धन कार्यक्रम १०००००.०

 १. आर्थिक वर्ष २०७८/०७९

माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७८/०७९)
क्र.स. विषय क्षेत्र योजना तथा कार्यक्रमहरु  रकम (रु.)
आर्थिक विकास सीप विकास तालिम २०००००
आर्थिक विकास रतुवा चिण्डे ठूलोबेसी सिचाई योजना ३२६०००
आर्थिक विकास लालेखोला सिरुटार सिचाई योजना १८०९०००
आर्थिक विकास सानासिचाई कार्यक्रम ‌: रतुवा चिण्डे ठूलोबेसी सिचाइ योजना ८१६०००
सामाजिक विकास मातृभाषा पठनपाठन प्रोत्साहन कार्यक्रम पवित्र आवि २८८०००
सामाजिक विकास मावि कम्प्युटर शिक्षण स्वयमसेवक अनुदान (एकमुष्ठ) १३६५०००
सामाजिक विकास बालमैत्री कार्यक्रम ११००००
सामाजिक विकास नौमति बाजा संरक्षण कार्यक्रम १५००००
सामाजिक विकास युवा आयआर्जन खेलकुद विकास तथा सम्मान कार्यक्रम ३०००००
१० सामाजिक विकास त्रिसुली खानेपानी मर्मत १२००००
११ सामाजिक विकास मानपुर लिफ्टिङ खानेपानी मर्मत २१००००
१२ सामाजिक विकास विरेन्द्रचोक उत्तिसे खानेपानी निर्माण २२००००
१३ पूर्वाधार विकास मनिपुर देवीथाने खोल्सी संरक्षण योजना २०००००
१४ पूर्वाधार विकास दुम्सेदेखि जङ्गलेनी लामिटार सडक निर्माण ३०००००
१५ पूर्वाधार विकास भोटेटार केराबारी खालिङ खेत मोटरबाटो निर्माण २२००००
१६ पूर्वाधार विकास मनिपुर घर्तिदोभान कृषि सडक स्तरोन्नति ३०००००
१७ पूर्वाधार विकास वडास्तरीय सडक मर्मत ७०००००
१८ पूर्वाधार विकास सालघारी पत्र मेवाखोला लारुम्बा मोटरबाटो २५००००
१९ पूर्वाधार विकास वडास्तरीय विद्युत विस्तार ५०००००
२० पूर्वाधार विकास चतुरे कभर्डहल निर्माण १००००००
२१ पूर्वाधार विकास जनकल्याण आवि घेराबारा निर्माण २२००००
२२ पूर्वाधार विकास फल्गुनन्द विकास संस्था भवन निर्माण २०००००
२३ पूर्वाधार विकास लाक्तप्पा सामुदायिक भवन निर्माण ४०००००
२४ पूर्वाधार विकास सल्लेनी चिहानडाँडा मलामी टहरा निर्माण २०००००
२५ पूर्वाधार विकास सामाने खेलमैदान निर्माण २०००००
२६ पूर्वाधार विकास खुन्द्रुका विद्युत विस्तार ५०००००
२७ पूर्वाधार विकास फुलुङ्गी किरात गुरु आत्मानन्द लिङदेनले ज्ञान  आर्जन गरेको स्थानमा माङहिम निर्माण १००००००
२८ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह सुशासन प्रवर्द्धन कार्यक्रम १२००००

श्रोत : जननिर्वाचित प्रतिनिधहरुको पद पहालपछि सम्पादन भएका पाँच वर्षे गतिविधिहरुको संगालो पुस्तक २०७९

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार