माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७८/०७९)

  नयाँ बुलन्द
168 Shares

माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७८/०७९)
क्र.स. विषय क्षेत्र योजना रकम
आर्थिक विकास सीप विकास तालिम २०००००
आर्थिक विकास रतुवा चिण्डे ठूलोबेसी सिचाई योजना ३२६०००
आर्थिक विकास लालेखोला सिरुटार सिचाई योजना १८०९०००
आर्थिक विकास सानासिचाई कार्यक्रम ‌: रतुवा चिण्डे ठूलोबेसी सिचाइ योजना ८१६०००
सामाजिक विकास मातृभाषा पठनपाठन प्रोत्साहन कार्यक्रम पवित्र आवि २८८०००
सामाजिक विकास मावि कम्प्युटर शिक्षण स्वयमसेवक अनुदान (एकमुष्ठ) १३६५०००
सामाजिक विकास बालमैत्री कार्यक्रम ११००००
सामाजिक विकास नौमति बाजा संरक्षण कार्यक्रम १५००००
सामाजिक विकास युवा आयआर्जन खेलकुद विकास तथा सम्मान कार्यक्रम ३०००००
१० सामाजिक विकास त्रिसुली खानेपानी मर्मत १२००००
११ सामाजिक विकास मानपुर लिफ्टिङ खानेपानी मर्मत २१००००
१२ सामाजिक विकास विरेन्द्रचोक उत्तिसे खानेपानी निर्माण २२००००
१३ पूर्वाधार विकास मनिपुर देवीथाने खोल्सी संरक्षण योजना २०००००
१४ पूर्वाधार विकास दुम्सेदेखि जङ्गलेनी लामिटार सडक निर्माण ३०००००
१५ पूर्वाधार विकास भोटेटार केराबारी खालिङ खेत मोटरबाटो निर्माण २२००००
१६ पूर्वाधार विकास मनिपुर घर्तिदोभान कृषि सडक स्तरोन्नति ३०००००
१७ पूर्वाधार विकास वडास्तरीय सडक मर्मत ७०००००
१८ पूर्वाधार विकास सालघारी पत्र मेवाखोला लारुम्बा मोटरबाटो २५००००
१९ पूर्वाधार विकास वडास्तरीय विद्युत विस्तार ५०००००
२० पूर्वाधार विकास चतुरे कभर्डहल निर्माण १००००००
२१ पूर्वाधार विकास जनकल्याण आवि घेराबारा निर्माण २२००००
२२ पूर्वाधार विकास फल्गुनन्द विकास संस्था भवन निर्माण २०००००
२३ पूर्वाधार विकास लाक्तप्पा सामुदायिक भवन निर्माण ४०००००
२४ पूर्वाधार विकास सल्लेनी चिहानडाँडा मलामी टहरा निर्माण २०००००
२५ पूर्वाधार विकास सामाने खेलमैदान निर्माण २०००००
२६ पूर्वाधार विकास खुन्द्रुका विद्युत विस्तार ५०००००
२७ पूर्वाधार विकास फुलुङ्गी किरात गुरु आत्मानन्द लिङदेनले ज्ञान  आर्जन गरेको स्थानमा माङहिम निर्माण १००००००
२८ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह सुशासन प्रवर्द्धन कार्यक्रम १२००००

श्रोत : जननिर्वाचित प्रतिनिधहरुको पद पहालपछि सम्पादन भएका पाँच वर्षे गतिविधिहरुको संगालो पुस्तक २०७९

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार