माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७७/०७८)

  नयाँ बुलन्द
91 Shares

माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७७/०७८)
क्र.स. विषय क्षेत्र विषय रकम
आर्थिक विकास उत्तरे सामुहिक तरकारी उत्पादन तथा क्रेट खरिद २०००००
आर्थिक विकास कफी खेती प्रबर्द्धन कार्यक्रम ३५५०००.०
आर्थिक विकास माङसेबुङ सहकारी उन्नत बाख्रा पालन तालिम तथा विउ बोका खरिद २०००००.०
आर्थिक विकास युवा आय आर्जन कृषि पशु तथा सिप विकास तालिम ५०००००.०
आर्थिक विकास सिम्ले सामुहिक तरकारी खेती कार्यक्रम १०००००.०
आर्थिक विकास ढुङ्गे ज्यामिरे विद्युत विस्तार २०००००.०
सामाजिक विकास मणिपुर खानेपानी मर्मत १०००००.०
सामाजिक विकास वाके दुम्से वयवोटे खानेपानी मर्मत २०००००.०
सामाजिक विकास सिंलाबु खानेपानी निर्माण २०००००.०
१० सामाजिक विकास जीवनज्योति मावि कम्प्युटर शिक्षक व्यवस्थापन (३ विद्यालय) (एकमुष्ठ) ४५००००
११ सामाजिक विकास मातृभाषा पठनपाठन प्रोत्साहन कार्यक्रम पवित्र आवि २८८२१०
१२ सामाजिक विकास जीवनज्योति मावि शिक्षक दरबन्दी अनुदान (मावि अंग्रेजी र गणित) ७९३०००
१३ सामाजिक विकास दुर्गा मावि शिक्षक दरबन्दी अनुदान (मावि अंग्रेजी र गणित) ७९३०००
१४ सामाजिक विकास अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम ३०००००
१५ सामाजिक विकास आत्मानन्द सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई वर्थिङ सेन्टर व्यवस्थापन सामग्री खरिद ३०००००
१६ सामाजिक विकास आत्मानन्द सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई सोलार जडान ६००००
१७ सामाजिक विकास स्वास्थ्य औजार खरिद २०००००
१८ पूर्वाधार विकास कटहरे गुरुआश्रम खानेपानी मुहान-जुङ्गे ट्रनिङ जोड्ने मोटर बाटो निर्माण २०००००.०
१९ पूर्वाधार विकास चिबुवा अलैचीटार मोटर बाटो निर्माण २०००००.०
२० पूर्वाधार विकास बुदुने चिण्डे मोटरबाटो निर्माण २०००००.०
२१ पूर्वाधार विकास लक्ष्मी रतुवा विपी मार्ग सडक स्तरोन्नति ५०००००.०
२२ पूर्वाधार विकास लाक्‍तपा ढुङ्गे मोटरबाटो मर्मत २०००००.०
२३ पूर्वाधार विकास वडास्तरीय बाटो मर्मत ६९५०००.०
२४ पूर्वाधार विकास सालिक भञ्ज्याङ चिवुवा गापा जोड्ने सडक १००००००.०
२५ पूर्वाधार विकास चिबुवा विद्युत् विस्तार ६०००००.०
२६ पूर्वाधार विकास आदिपुर रेडक्रस भवन निर्माण ८०००००
२७ पूर्वाधार विकास किरात पवित्र आत्मा युमा माङहिम नर्माण २०००००
२८ पूर्वाधार विकास चतुरे बजार टहरा नर्माण १०००००.०
२९ पूर्वाधार विकास तोपहाङ स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण ५०००००.०
३० पूर्वाधार विकास पवित्र आ.वि खेलमैदन निमार्ण ३०००००.०
३१ पूर्वाधार विकास बालद्धिप आ.वि खेलमैदन निर्माण १०००००.०
३२ पूर्वाधार विकास भञ्जाङ सालिक मैदान निर्माण १०००००.०
३३ पूर्वाधार विकास सिंहदेवी मन्दिर निर्माण ३०००००
३४ पूर्वाधार विकास मनिपुर लामिटार दुम्से रतुवा बेंसी कोप्चे बोहोरागाउँ कुसुण्डे विद्युत योजना ४९५५०००
३५ पूर्वाधार विकास गुरुङगाउँ सिङलाबु विद्युत विस्तार ७०००००
३६ पूर्वाधार विकास रतुवा वस्ती विद्युत विस्तार कार्यक्रम ५०००००
३७ पूर्वाधार विकास उत्तरे गुप्ती सडक मर्मत ४०००००
३८ पूर्वाधार विकास पर्खाले खुन्द्रुका मोटरबाटो निर्माण ५०००००
३९ पूर्वाधार विकास स्वयम्वर मार्ग मर्मत ४०००००
४० पूर्वाधार विकास बगरे माङमालुङ पदमार्ग निर्माण २८६०००
४१ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह सुशासन प्रबर्द्धन कार्यक्रम १०००००.०

श्रोत : जननिर्वाचित प्रतिनिधहरुको पद पहालपछि सम्पादन भएका पाँच वर्षे गतिविधिहरुको संगालो पुस्तक २०७९

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार