माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७६/०७७)

  नयाँ बुलन्द
140 Shares

माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७६/०७७)
क्र.स. विषय क्षेत्र विषय रकम
आर्थिक विकास घरेलु तथा साना उद्योग सीप विकास कार्यक्रम १९४०००
आर्थिक विकास होटल व्यवस्थापन तालिम २९१०००
आर्थिक विकास उत्तरे कृषि सिचाई आयोजना २९१०००
सामाजिक विकास बाघमारा खानेपानी मर्मत १९४०००
सामाजिक विकास मानपुर खानेपानी मर्मत १९४०००
सामाजिक विकास मिर्गे खानेपानी मर्मत १०००००
सामाजिक विकास बागदले खानेपानी मर्मत १९४०००
सामाजिक विकास जनकल्याण आवि चिवुवा अनुदान १४४०००
सामाजिक विकास जीवनज्योति मावि शिक्षक दरबन्दी अनुदान (मावि अंग्रेजी, विज्ञान गणित) ११८९५००
१० सामाजिक विकास दुर्गा मावि शिक्षक दरबन्दी अनुदान (मावि अंग्रेजी, विज्ञान गणित) ५४९०००
११ सामाजिक विकास पवित्र आवि माङसेबुङ अनुदान १२४२६३
१२ सामाजिक विकास आत्मानन्द सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई फर्निचर तथा कार्यालय व्यवस्थापन १०००००
१३ पूर्वाधार विकास अग्नीरेखा सडक २९१०००
१४ पूर्वाधार विकास मनिपुर डाँडाटोल सडक १०००००
१५ पूर्वाधार विकास वडास्तरीय सडक मर्मत योजना ५८२०००
१६ पूर्वाधार विकास विरेन्द्रचोक सुवाचेन मेवाखोला सडक ४८५०००
१७ पूर्वाधार विकास स्वयम्बर मार्ग ३८८०००
१८ पूर्वाधार विकास सिरुटार कोप्चे सडक २९१०००
१९ पूर्वाधार विकास साविक इभाङ ६ र ७ विद्युत विस्तार योजना ९७००००
२० पूर्वाधार विकास त्रिसुली खेलमैदान निर्माण ४८५०००
२१ पूर्वाधार विकास वडास्तरीय चर्च भवन मर्मत ३८८०००
२२ पूर्वाधार विकास कामीटार लक्ष्मी विपीमार्ग सडक निर्माण क्रमागत १९४००००
२३ पूर्वाधार विकास चतुरे फुलुङ्गी महमाई सडक स्तरोन्नति १४५५०००
२४ पूर्वाधार विकास विद्युत मर्मत ९७००००
२५ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह वडा कार्यालय व्यवस्थापन १०००००
२६ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यक्रम १०००००
२७ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह सुशासन व्यवस्थापन १०००००
२८ संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह बाँझो प्रहरी चौकी लामिटार फर्निचर व्यवस्थापन १०००००

श्रोत : जननिर्वाचित प्रतिनिधहरुको पद पहालपछि सम्पादन भएका पाँच वर्षे गतिविधिहरुको संगालो पुस्तक २०७९

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार