सहकर्मीहरु - Nayabulanda.com

सहकर्मीहरु

युद्धबहादुर बोहोरा (पाँचथर/इलाम)
नरेन इलामेली (माईजोगमाई)
लोकेन थेवे (माईजोगमाई)
गोविन्द पोडेल (रोङ)
वीरबहादुर पापो ‘वीरु’ (माई)
चेतन आङ्थुपो (चुलाचुली)
विविसी हाङखिम (सन्दकपुर)
गोपाल गिरी (कन्याम)
लिला लिम्बू (फुएतप्पा)
मनीप्रसाद राई (चमैता)
तारावीर लिम्बू (देउमाई)